فروش زمین باغ انگور آذربایجان غربی ۲۲۰۰ متر ارومیه روستای قلنجی

  • فروش زمین باغ انگور آذربایجان غربی ۲۲۰۰ متر ارومیه روستای قلنجی-1
  • فروش زمین باغ انگور آذربایجان غربی ۲۲۰۰ متر ارومیه روستای قلنجی-2
  • فروش زمین باغ انگور آذربایجان غربی ۲۲۰۰ متر ارومیه روستای قلنجی-3
  • فروش زمین باغ انگور آذربایجان غربی ۲۲۰۰ متر ارومیه روستای قلنجی-4
  • قیمت زمین (متر): 220,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 2,200 مترمربع
آذربایجان غربی , ارومیه , جاده سلماس

توضیحات زمین :

فروش زمین باغ انگور آذربایجان غربی ۲۲۰۰ متر ارومیه جاده سلماس
باغ انگور ایستاده جوان و پر بار 200 متر پایین تر از جاده اصلی واقع در جاده سلماس (روستای قولنجی)

قیمت زمین در ارومیه قیمت زمین در آذربایجان غربی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان غربی خرید زمین کشاورزی در ارومیه