فروش زمین علوم پزشکی خراسان رضوی ۲۵۰ متر مشهد گلمکان روستای گوشکان

    فروش زمین علوم پزشکی خراسان رضوی ۲۵۰ متر مشهد گلمکان روستای گوشکان
  • قیمت زمین (متر): 400,000
  • قیمت زمین (کل): 100,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , گلمکان، روستای گوشکان، اراضی علوم پزشکی، دانشگاه ۲۳

توضیحات زمین :

فروش زمین علوم پزشکی خراسان رضوی ۲۵۰ متر مشهد گلمکان روستای گوشکان
خوش آب و هوا و بدون محدودیت در ساخت باغ، آب و برق و گاز نیز در برنامه های آتی مجموعه هست.

قیمت زمین در مشهد قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در مشهد