فروش زمین مسکونی کشاورزی شمال ۲۷۳ متر چالوس پالوجده

    فروش زمین مسکونی کشاورزی شمال ۲۷۳ متر چالوس پالوجده
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,730,000,000
متراژ زمین: 273 مترمربع
مازندران , چالوس , پالوجده کوچه شهید هرج پور فجر ۱۲

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی کشاورزی شمال ۲۷۳ متر چالوس پالوجده
زمین در حومه شهر دسترسی به تمام امکانات شهری ۲ دقیقه فوق العاده قابل ساخت بنچاق موروثی

قیمت زمین در چالوس قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چالوس