فروش زمین مسکونی در اصفهان 180 متر بهارستان شهرک پردیس

    فروش زمین مسکونی در اصفهان 180 متر بهارستان شهرک پردیس
  • قیمت زمین (متر): 8,330,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 180 مترمربع
اصفهان , بهارستان , شهرک پردیس

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی در اصفهان 180 متر بهارستان شهرک پردیس
شهرک درحال توسعه و پیشرفت این شهرک زیر نظر بنیاد مسکن می‌باشد و پروانه ساخت داده میشود
خیابان ده متری آسفالت می‌باشد مجوز دو طبقه با وام تنفس دار

قیمت زمین در بهارستان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در بهارستان