فروش زمین در لرستان ۳۶۰ متر بروجرد شیخ میری کلهر

  • فروش زمین در لرستان ۳۶۰ متر بروجرد شیخ میری کلهر-1
  • فروش زمین در لرستان ۳۶۰ متر بروجرد شیخ میری کلهر-2
  • قیمت زمین (متر): 1,160,000
  • قیمت زمین (کل): 420,000,000
متراژ زمین: 360 مترمربع
لرستان , بروجرد , بروجرد. جاده دانشگله آزاد .شیخمیری کلهر

توضیحات زمین :

۳۶۰ متر زمین شیخمیری کلهر قطعه بندی شده
فروش نقدی و شرایط تا دو ماه
دارای کوچه باغ
طرح هادی
چسبیده به روستا و نزدیک شهر و دانشگاه
سهمیه آب
برق کشی
اجازه ساخت دارد
اطراف زمین ساختند
عکس ها برای پارسال است
تیر برق کوچه باغ درحال انجام....
معاوضه با ماشین هم انجام میدم

قیمت زمین در بروجرد قیمت زمین در لرستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در لرستان خرید زمین کشاورزی در بروجرد