فروش زمین باغی در شمال 1000 متر جاده ساری به بابلسر روستای زرین کلا

ویژه
  • فروش زمین باغی در شمال 1000 متر جاده ساری به بابلسر روستای زرین کلا-1
  • فروش زمین باغی در شمال 1000 متر جاده ساری به بابلسر روستای زرین کلا-2
  • فروش زمین باغی در شمال 1000 متر جاده ساری به بابلسر روستای زرین کلا-3
  • فروش زمین باغی در شمال 1000 متر جاده ساری به بابلسر روستای زرین کلا-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , جویبار , جاده ۲۰ ساری به بابلسر روستای زرین کلا

توضیحات زمین :

فروش زمین باغی در شمال 1000 متر جاده ساری به بابلسر روستای زرین کلا
دارای باغ درخت های تامسون 15 ساله
برق کشاورزی
آبیاری قطره ای
در بافت مسکونی
با دو ورودی متفاوت
در صورت درخواست فیلم زمین هم ارسال می شود
پای معامله تخفیف داده می شود

قیمت زمین در جویبار قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در جویبار