فروش زمین باغی در البرز 900 متر محدوده هشتگرد

  • فروش زمین باغی در البرز 900 متر محدوده هشتگرد-1
  • فروش زمین باغی در البرز 900 متر محدوده هشتگرد-2
  • فروش زمین باغی در البرز 900 متر محدوده هشتگرد-3
  • فروش زمین باغی در البرز 900 متر محدوده هشتگرد-4
  • قیمت زمین (متر): 4,660,000
  • قیمت زمین (کل): 4,200,000,000
متراژ زمین: 900 مترمربع
البرز , هشتگرد ,

توضیحات زمین :

فروش زمین باغی در البرز 900 متر محدوده هشتگرد
سه طرف دیوار
نزدیک به بافت
درختان میوه 13 ساله

قیمت زمین در هشتگرد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در هشتگرد