فروش زمین کشاورزی در اصفهان 4000 متر شهرضا امیریه مهیار

    فروش زمین کشاورزی در اصفهان 4000 متر شهرضا امیریه مهیار
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 4,000 مترمربع
اصفهان , شهرضا , امیریه مهیار

توضیحات زمین :

فروش زمین کشاورزی در اصفهان 4000 متر شهرضا امیریه مهیار
فروش زمین کشاورزی با آب و برق وگاز مناسب دامپروری گلخانه

قیمت زمین در شهرضا قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در شهرضا