فروش زمین در خراسان شمالی 285 متر فاروج خیابان داستانی

    فروش زمین در خراسان شمالی 285 متر فاروج خیابان داستانی
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 285 مترمربع
خراسان شمالی , فاروج , خیابان داستانی ومعدنی۳

توضیحات زمین :

فروش زمین در خراسان شمالی 285 متر فاروج خیابان داستانی
زمین قولنامه ایی ودارای تقسیم نامه ۲۸۵ و۱۸۵ متر درفاروج خیابان داستانی ومعدنی که روبه رشد وبهترین سرمایه گذاری است

قیمت زمین در فاروج قیمت زمین در خراسان شمالی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان شمالی خرید زمین کشاورزی در فاروج