فروش زمین در البرز ۲۲۱ متر طالقان روستای سفج خانی

  • فروش زمین در البرز ۲۲۱ متر طالقان روستای سفج خانی-1
  • فروش زمین در البرز ۲۲۱ متر طالقان روستای سفج خانی-2
  • قیمت زمین (متر): 14,930,000
  • قیمت زمین (کل): 3,300,000,000
متراژ زمین: 221 مترمربع
البرز , طالقان , روستای سفج خانی

توضیحات زمین :

فروش زمین در البرز ۲۲۱ متر طالقان روستای سفج خانی
موقعیت عالی سند در دست اقدام ۲۲۱ متر زمین داخل بافت روستای سفچ خانی بر جاده اصلی اولین قطعه ملک بدون اصلاحی با موقعیت عالی با امکانات آب برق گاز تلفن
امکان دریافت وام بنیاد مسکن جهت ساخت بنا و اخذ وام حمایتی کسب و کار جهت ایجاد مشاغل زود بازده

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان