فروش زمین در شمال 151 متر محموداباد

  • فروش زمین در شمال 151 متر محموداباد-1
  • فروش زمین در شمال 151 متر محموداباد-2
  • قیمت زمین (متر): 3,640,000
  • قیمت زمین (کل): 550,000,000
متراژ زمین: 151 مترمربع
مازندران , محمودآباد ,

توضیحات زمین :

فروش زمین در شمال 151 متر محموداباد
150متر زمین تفکیک شده
جایی امن و آرام
موقعیت عالی سرمایه گذاری
باکمترین پیش الباقی اقساط ۷ماهه بدون بهره

قیمت زمین در محمودآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در محمودآباد