فروش زمین مسکونی باغی در اصفهان ۵۰۰ متر خیابان مشتاق سوم

    فروش زمین مسکونی باغی در اصفهان ۵۰۰ متر خیابان مشتاق سوم
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,250,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , خیابان مشتاق سوم بعداز انرژی اتمی جوزدان روستای حسین آباد منشیان

توضیحات زمین :

زمین خونه باغی ومسکونی در آینده چکی ونقد معاوضه با زمین قیمت کمتر

قیمت زمین در اصفهان(شهر) قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اصفهان(شهر)