فروش زمین مسکونی در گلستان 400 متر بندرگز داخل بافت روستا

  • فروش زمین مسکونی در گلستان 400 متر بندرگز داخل بافت روستا-1
  • فروش زمین مسکونی در گلستان 400 متر بندرگز داخل بافت روستا-2
  • فروش زمین مسکونی در گلستان 400 متر بندرگز داخل بافت روستا-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 400 مترمربع
گلستان , بندر گز ,

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی در گلستان 400 متر بندرگز داخل بافت روستا
۴۰۰ متر زمین داخل بافت روستا
دور دیوار چینی شده آب برق گاز پایی زمین
ویو رو به جنگل فاصله از دریا ۵ کیلومتر از جنگل ۱ کیلومتر

قیمت زمین در بندر گز قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در بندر گز