فروش زمین کشاورزی باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر امیر کبیر

  • فروش زمین کشاورزی باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر امیر کبیر-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 400 مترمربع
خراسان رضوی , کاشمر , بلوار سید مرتضی -امیرکبیر - انتهای شهریور

توضیحات زمین :

فروش زمین کشاورزی باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر امیر کبیر
باغ 400 متر کاشمر حاشیه امیر کبیر
سند ششدانگ ملکی تک برگ مشاع
از 800 متر
کاربری زراعی
قیمت نوافقی

قیمت زمین در کاشمر قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در کاشمر