فروش زمین باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر انتهای شهریور

  • فروش زمین باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر انتهای شهریور-1
  • فروش زمین باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر انتهای شهریور-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 802 مترمربع
خراسان رضوی , کاشمر , بلوار سید مرتضی -امیرکبیر - انتهای شهریور

توضیحات زمین :

فروش زمین باغ در خراسان رضوی 802 متر کاشمر انتهای شهریور
سند ششدانگ ملکی تک برگ
دور محصور

قیمت زمین در کاشمر قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در کاشمر