زمین باغی کیوی بر جاده کمربندی نشتارود ۹۰۰ متر

  • زمین باغی کیوی بر جاده کمربندی نشتارود ۹۰۰ متر-1
  • زمین باغی کیوی بر جاده کمربندی نشتارود ۹۰۰ متر-2
  • زمین باغی کیوی بر جاده کمربندی نشتارود ۹۰۰ متر-3
  • زمین باغی کیوی بر جاده کمربندی نشتارود ۹۰۰ متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 900 مترمربع
مازندران , نشتارود , بر جاده کمربندی نشتارود

توضیحات زمین :

زمین باغی کیوی 900 متر دیوارکشی دوبر ،پل اختصاصی، یک بر رودخانه پر آب دائمی و چاه اختصاصی
تلفن آقای پورصفر 09115105769

قیمت زمین در نشتارود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نشتارود