فروش زمین گلستان روستای ایلوار 420 متر

  • فروش زمین گلستان روستای ایلوار 420 متر-1
  • فروش زمین گلستان روستای ایلوار 420 متر-2
  • فروش زمین گلستان روستای ایلوار 420 متر-3
  • قیمت زمین (متر): 950,000
  • قیمت زمین (کل): 400,000,000
متراژ زمین: 420 مترمربع
گلستان , کردکوی , روستای ایلوار انتهای قائم ۲۰

توضیحات زمین :

زمین به متراژ ۴۲۰متر نزدیک بافت فاصله تا بافت ۱۰۰متر.اینده دار.مناسب برای خانه باغ.وسرمایه گذاری جای خلوت (شمالی جنوبی)

قیمت زمین در کردکوی قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در کردکوی