زمین مسکونی جاده چالوس روستای میجلار 687 متر

  • زمین مسکونی جاده چالوس روستای میجلار 687 متر-1
  • زمین مسکونی جاده چالوس روستای میجلار 687 متر-2
  • زمین مسکونی جاده چالوس روستای میجلار 687 متر-3
  • زمین مسکونی جاده چالوس روستای میجلار 687 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 5,800,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 687 مترمربع
البرز , فردیس , جاده چالوس ۲۵کیلومتری جاده چالوس روستای میجلار

توضیحات زمین :

۶۸۷متر زمین مسکونی مجوز ساخت
داخل بافت
طبیعت بکر

قیمت زمین در فردیس قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در فردیس