زمین اردبیل علی سرباز اوراق فروشان 102 متر

    زمین اردبیل علی سرباز اوراق فروشان 102 متر
  • قیمت زمین (متر): 13,330,000
  • قیمت زمین (کل): 1,360,000,000
متراژ زمین: 102 مترمربع
اردبیل , اردبیل(شهر) , اردبیل علی سرباز اوراق فروشان

توضیحات زمین :

زمین عرض ۶ طول ۱۷متر کوچه دوازده متری هست تمامی مدارک کامل

قیمت زمین در اردبیل(شهر) قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در اردبیل(شهر)