فروش زمین یزد مهریز تنگ چنار مهدی اباد 3008 متر

    فروش زمین یزد مهریز تنگ چنار مهدی اباد 3008 متر
  • قیمت زمین (متر): 390,000
  • قیمت زمین (کل): 1,200,000,000
متراژ زمین: 3,008 مترمربع
یزد , مهریز , تنگ چنار مهدی اباد

توضیحات زمین :

زمین به متراژ ۳۰۰متر چهار دیوار پروانه ساخت بر خیابان اصلی باکنتور اب بایک ماشین اجر

قیمت زمین در مهریز قیمت زمین در یزد

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در یزد خرید زمین کشاورزی در مهریز