زمین باغی شصت کلا معاوضه هم میشه 2500 متر

  • زمین باغی شصت کلا معاوضه هم میشه 2500 متر-1
  • زمین باغی شصت کلا معاوضه هم میشه 2500 متر-2
  • زمین باغی شصت کلا معاوضه هم میشه 2500 متر-3
  • قیمت زمین (متر): 1,200,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
گلستان , گرگان , شصت کلا روبروی آب بندان از جاده آسفالت تازمین به فاصله نیم دیقه کاملا ماشین رو

توضیحات زمین :

زمین باغی کشاورزی آب رایگان چشمه شصت کلا ۲۵۰۰متر روبروی آب بندان کلو همون شصت کلا محل تفریحی مردم مدارک کامل حتی نامه قاضی هم دارم اون منطقه متری یک و پانصد گذاشتن اما بعلت خرید خونه یک و دویست گذاشتم با مشتری واقعی راه میام معاوضه با ماشین و خونه هم انجام میشه

قیمت زمین در گرگان قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در گرگان