زمین فروشی خراسان رضوی کاشمر 115 متر

    زمین فروشی خراسان رضوی کاشمر  115 متر
  • قیمت زمین (متر): 5,200,000
  • قیمت زمین (کل): 600,000,000
متراژ زمین: 115 مترمربع
خراسان رضوی , کاشمر , خیابان نیلوفرشمالی ۱۵

توضیحات زمین :

زمین داخل نیلوفرشمالی 15سر دونبش ومتراژ 5در23

قیمت زمین در کاشمر قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در کاشمر