زمین 1000 متر باغ سهیلیه سنقرآباد

  • زمین 1000 متر باغ سهیلیه سنقرآباد-1
  • زمین 1000 متر باغ سهیلیه سنقرآباد-2
  • زمین 1000 متر باغ سهیلیه سنقرآباد-3
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
البرز , چهارباغ , سهیلیه سنقرآباد خیابان عسل

توضیحات زمین :

منطقه ویلا نشین
دارای سند وکالتی
لوله کشی ۸اینچ
بار میوه و درختان کهنسال

قیمت زمین در چهارباغ قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در چهارباغ