زمین ابی 5000 متر اذربیجان شرقی هشترود روستای قاضی کندی

  • زمین ابی 5000 متر اذربیجان شرقی هشترود روستای قاضی کندی-1
  • قیمت زمین (متر): 160,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
آذربایجان شرقی , هشترود , روستای قاضی کندی

توضیحات زمین :

زمین ۵ هزارمترمی باشد که نزدیک جاده اسفالت اصلی دوروستا نزدیک زمین باغ هست به شهروروستاهانزدیگ هست .

قیمت زمین در هشترود قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در هشترود