زمین نیمه ساخت دربیله سوار اردبیل 213 متری

    زمین نیمه ساخت دربیله سوار اردبیل 213 متری
  • قیمت زمین (متر): 3,050,000
  • قیمت زمین (کل): 650,000,000
متراژ زمین: 213 مترمربع
اردبیل , بیله‌ سوار , بیله سوار کمر بندی بعد از سی انجی به طرف گمرک جنب سه طبقه شهاب امامی انتهایه کوچه ۹متری

توضیحات زمین :

یک انباری۵در۴ودومتشین محور اجرقرمزشبستر دوماشین ده چرخ شن دوماشین ده چرخ بادامی یک ماشین ده چرخ سنگ چیلاق زیربنا پی ریزی وشناج۵۰در۵۰درطول۱۱متروعرض۵ متروامتیاز آب وفاضلاب

قیمت زمین در بیله‌ سوار قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در بیله‌ سوار