زمین مسکونی خنداب روستا قلعه دهشیرخان 220 متر

    زمین مسکونی خنداب روستا قلعه دهشیرخان 220 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 220 مترمربع
مرکزی , خنداب , روستا قلعه دهشیرخان

توضیحات زمین :

مهیا برای ساخت با وام. اب برق گاز و تلفن دارو

قیمت زمین در خنداب قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در خنداب