فروش زمین مسکونی تجاری کلارآباد خیابان شعبانی 300 متر

  • فروش زمین مسکونی تجاری کلارآباد خیابان شعبانی 300 متر-1
  • فروش زمین مسکونی تجاری کلارآباد خیابان شعبانی 300 متر-2
  • فروش زمین مسکونی تجاری کلارآباد خیابان شعبانی 300 متر-3
  • فروش زمین مسکونی تجاری کلارآباد خیابان شعبانی 300 متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , کلارآباد , خیابان شعبانی

توضیحات زمین :

300 متر زمین در خیابان شعبانی کلاراباد
براصلی خیابان با کاربری مسکونی
امکان اخذ جواز تجاری مسکونی.
ویو ابدی جنگل فوق العاده زیبا
داخل بافت.
سند تک برگ ۶ دانگ عرصه و اعیان
کد - 3499

قیمت زمین در کلارآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلارآباد