فروش زمین ماهدشت بر خیابان ایثار 1000 متری

  • فروش زمین ماهدشت بر خیابان ایثار 1000 متری-1
  • فروش زمین ماهدشت بر خیابان ایثار 1000 متری-2
  • فروش زمین ماهدشت بر خیابان ایثار 1000 متری-3
  • فروش زمین ماهدشت بر خیابان ایثار 1000 متری-4
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
البرز , ماهدشت ,

توضیحات زمین :

1000 متر زمین چهار دیواری واقع در ماهدشت بر خیابان ایثار می باشد . عقب نشینی انجام شده است. .

قیمت زمین در ماهدشت قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در ماهدشت