زمين ساحلي 1900 متر چالوس خط ٩

  • زمين ساحلي 1900 متر چالوس خط ٩-1
  • زمين ساحلي 1900 متر چالوس خط ٩-2
  • قیمت زمین (متر): 44,840,000
  • قیمت زمین (کل): 85,200,000,000
متراژ زمین: 1,900 مترمربع
مازندران , چالوس , خط ٩

توضیحات زمین :

متراژ هركدام از زمين هاي ذكر شده به صورت جداگانه سند تك برگ دارد متراژ هر يك از قواره ها حدود ٦٥٠ متر مي باشد زمين ها واقع در بافت مسكوني است اما جواز ساخت هنوز گرفته نشده ، ديوار كشي شده و بناي كوچكي در هر زمين موجود است

قیمت زمین در چالوس قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چالوس