زمین کشاورزی نشتارود پلنگ آباد ۱۸۰۰متر

  • زمین کشاورزی نشتارود پلنگ آباد ۱۸۰۰متر-1
  • زمین کشاورزی نشتارود پلنگ آباد ۱۸۰۰متر-2
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,600,000,000
متراژ زمین: 1,800 مترمربع
مازندران , نشتارود , پلنگ آباد

توضیحات زمین :

سند قولنامه ایی می باشد و زمین با کاربری کشاورزی

قیمت زمین در نشتارود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نشتارود