زمین کمربندی شهرضا جاده شرکت چاودانه 3000 متر

  • زمین کمربندی شهرضا جاده شرکت چاودانه 3000 متر-1
  • زمین کمربندی شهرضا جاده شرکت چاودانه 3000 متر-2
  • زمین کمربندی شهرضا جاده شرکت چاودانه 3000 متر-3
  • زمین کمربندی شهرضا جاده شرکت چاودانه 3000 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
اصفهان , شهرضا , کمربندی شهرضا-جاده شرکت چاودانه-روبروی شرکت چاودانه-

توضیحات زمین :

زمین با دسترسی آسان به شهر
دارای جاده آسفالت-برق-آب و گاز
بهترین فرصت سرمایه گذاری

قیمت زمین در شهرضا قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در شهرضا