زمین کشاورزی در رشت خمام 6000 متر بر جاده اصلی

  • زمین کشاورزی در رشت خمام 6000 متر بر جاده اصلی-1
  • زمین کشاورزی در رشت خمام 6000 متر بر جاده اصلی-2
  • قیمت زمین (متر): 260,000
  • قیمت زمین (کل): 1,560,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
گیلان , رشت ,

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی متراژ 6000 متر موقعیت عالی زمین بر جاده اصلی است تمامی مدارک تکمیل خریدار تماس بگیرد.

قیمت زمین در رشت قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رشت