زمین روستای ویرمونی آستارا ۵۳۰۰ متری

    زمین روستای ویرمونی آستارا ۵۳۰۰ متری
  • قیمت زمین (متر): 800,000
  • قیمت زمین (کل): 4,240,000,000
متراژ زمین: 5,300 مترمربع
گیلان , آستارا , روستای ویرمونی

توضیحات زمین :

سند دار
مزروعی با کاربری باغ
بر راه

قیمت زمین در آستارا قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در آستارا