زمین کشاورزی گلپایگان خیابان امام حسن خیابان اقاشاهی 142 متر

  • زمین کشاورزی گلپایگان خیابان امام حسن خیابان اقاشاهی 142 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 7,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,100,000,000
متراژ زمین: 142 مترمربع
اصفهان , گلپایگان , خیابان امام حسن خیابان اقاشاهی روبه روی قلعه کوچه ۱۳

توضیحات زمین :

مزروعی خ امام حسن خ اقا شاهی روبه روی قلعه کوچه ۱۳

قیمت زمین در گلپایگان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در گلپایگان