زمین در کرشت بعد از جاجرود 500 متر

  • زمین در کرشت بعد از جاجرود 500 متر-1
  • زمین در کرشت بعد از جاجرود 500 متر-2
  • زمین در کرشت بعد از جاجرود 500 متر-3
  • زمین در کرشت بعد از جاجرود 500 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,800,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , پردیس , بعد از جاجرود کرشت بالاتر از شن های طلایی

توضیحات زمین :

زمین ویو، ابدی اطراف ویلا سازی شده
دارای، یک حلقه چاه

قیمت زمین در پردیس قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پردیس