زمین روستای رودبار سد گلورد بهشهر 500 متر

  • زمین روستای رودبار سد گلورد بهشهر 500 متر-1
  • زمین روستای رودبار سد گلورد بهشهر 500 متر-2
  • زمین روستای رودبار سد گلورد بهشهر 500 متر-3
  • زمین روستای رودبار سد گلورد بهشهر 500 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
مازندران , بهشهر , روستای رودبار ییلاقی

توضیحات زمین :

فروش زمین روستای توریستی رودبار باویو رو به دریاچه سد

قیمت زمین در بهشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بهشهر