زمین کشاورزی کمالشهر والفجر ۱۷۰۰۰متری

    زمین کشاورزی کمالشهر والفجر ۱۷۰۰۰متری
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 17,000 مترمربع
البرز , کمالشهر , والفجر

توضیحات زمین :

زمین زراعی آماده نقل وانتقال قطعی است و سند تک برگ و تغییر کاربری
باحق آب از سد کرج و قولنامه واصل سند دفترچه از روز اول تا به تحویل کامل در دفتر خانه
زمین .کلیه مدارک و اسناد قطعی منتقل شده به همراه تحویل زمین وباحق تعهد کشف فساد در دفترخانه.
زیر قیمت منطقه

قیمت زمین در کمالشهر قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کمالشهر