زمین در رامسر لوله گاز 190 متر

  • زمین در رامسر لوله گاز 190 متر-1
  • زمین در رامسر لوله گاز 190 متر-2
  • زمین در رامسر لوله گاز 190 متر-3
  • زمین در رامسر لوله گاز 190 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 12,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,280,000,000
متراژ زمین: 190 مترمربع
مازندران , رامسر , لوله گاز

توضیحات زمین :

زمین در رامسر لوله گاز،مسکونی,تخفیف پایه معامله

قیمت زمین در رامسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رامسر