زمین در شیدان بهارستان 1500 متر

    زمین در شیدان بهارستان 1500 متر
  • قیمت زمین (متر): 3,460,000
  • قیمت زمین (کل): 5,200,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
اصفهان , بهارستان , شیدان خیابان درخت کاج پلاک 1

توضیحات زمین :

زمین بسیار خوش قواره و استاندار اب سهمیه ای برق یک فاز

قیمت زمین در بهارستان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در بهارستان