زمین باغی 585 متر هشتگردقدیم قاسم آبادبزرگ

    زمین باغی 585 متر هشتگردقدیم قاسم آبادبزرگ
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,650,000,000
متراژ زمین: 585 مترمربع
البرز , هشتگرد , هشتگردقدیم،قاسم آبادبزرگ،جنب گلخانه مهرآور

توضیحات زمین :

کل زمین ۱۲هزارمتری دیواروحقآبه دارد

قیمت زمین در هشتگرد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در هشتگرد