زمین نور ۴۰۰ متر اب پری ویو جنگل

  • زمین نور ۴۰۰ متر اب پری ویو جنگل-1
  • زمین نور ۴۰۰ متر اب پری ویو جنگل-2
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,800,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , نور , اب پری

توضیحات زمین :

دارای سند،قابل ساخت،دارای اب برق.ویو جنگلی

قیمت زمین در نور قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نور