۷۵۰ مترزمین ملارد ویلای جنوبی خیابان کشاورزان

  • ۷۵۰ مترزمین ملارد ویلای جنوبی خیابان کشاورزان-1
  • ۷۵۰ مترزمین ملارد ویلای جنوبی خیابان کشاورزان-2
  • ۷۵۰ مترزمین ملارد ویلای جنوبی خیابان کشاورزان-3
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,300,000,000
متراژ زمین: 750 مترمربع
تهران , ملارد , ملارد ویلای جنوبی خیابان کشاورزان

توضیحات زمین :

۷۵۰ متر
سند دار
تکبرگ شده
مدارک شاهنشاهی سلسله ثبتی موجوده
جواز هم میشه گرفت برای ساخت ویلا
تا ۵قواره قبل همه ساخته شده
انتقال قطعی در دفترخانه

قیمت زمین در ملارد قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در ملارد