زمین 300 متر باغ طالقان مزرعه کولج

  • زمین 300 متر باغ طالقان مزرعه کولج-1
  • زمین 300 متر باغ طالقان مزرعه کولج-2
  • زمین 300 متر باغ طالقان مزرعه کولج-3
  • زمین 300 متر باغ طالقان مزرعه کولج-4
  • قیمت زمین (متر): 2,166,000
  • قیمت زمین (کل): 650,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
البرز , طالقان , مزرعه کولج

توضیحات زمین :

متراژ‌حدود 300 متر
دارای درختان میوه و گردو
دارای آب کشاورزی و خاک حاصلخیز
چشم اندازی بسیار با صفا و دل نشین در منطقه‌ای بسیار خوش آب و هوا در مزرعه کولج
سند تک برگ

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان