زمین ییلاقی در مرزن آباد روستای طویر 740 متر

  • زمین ییلاقی در مرزن آباد روستای طویر 740 متر-1
  • زمین ییلاقی در مرزن آباد روستای طویر 740 متر-2
  • زمین ییلاقی در مرزن آباد روستای طویر 740 متر-3
  • زمین ییلاقی در مرزن آباد روستای طویر 740 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,400,000,000
متراژ زمین: 740 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد ,

توضیحات زمین :

فروش قطعه زمین داخل بافت در شمال کشور منطقه ییلاقی طویر به مساحت ۷۴۰متر مربع محصور شده با پی سنگی ودیوار بلوکی

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد