زمین در صفادشت ۴۴۰ متر بلوار کشاورز

  • زمین در صفادشت ۴۴۰ متر بلوار کشاورز-1
  • قیمت زمین (متر): 3,200,000
  • قیمت زمین (کل): 135,000,000
متراژ زمین: 440 مترمربع
تهران , صفادشت , بلوار کشاورز

توضیحات زمین :

زمین ۴۴۰ متری
دیوار کشی
صفا دشت بلوار کشاورز
اطراف زمین باغ

قیمت زمین در صفادشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در صفادشت