زمین مسکونی 360 متر روستای پادلدل گالیکش گلستان

  • زمین مسکونی 360 متر روستای پادلدل گالیکش گلستان-1
  • زمین مسکونی 360 متر روستای پادلدل گالیکش گلستان-2
  • زمین مسکونی 360 متر روستای پادلدل گالیکش گلستان-3
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 900,000,000
متراژ زمین: 360 مترمربع
گلستان , گالیکش , روستای ماسوله‌ای پادلدل

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین مسکونی 36*10 واقع در روستای پادلدل
کاربری دارد
دیوار کشی انجام شده
آماده ساخت
ویو عالی ، بالای روستا و رو به جنگل

قیمت زمین در گالیکش قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در گالیکش