زمین باغ سعید آباد خیابان معلم ۱۴۰۲ متر

  • زمین باغ سعید آباد خیابان معلم ۱۴۰۲ متر-1
  • زمین باغ سعید آباد خیابان معلم ۱۴۰۲ متر-2
  • زمین باغ سعید آباد خیابان معلم ۱۴۰۲ متر-3
  • زمین باغ سعید آباد خیابان معلم ۱۴۰۲ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 19,000,000
متراژ زمین: 1,402 مترمربع
البرز , سعیدآباد , خیابان معلم

توضیحات زمین :

۴ دیواری
دارای آب شهری لوله کشی
آب محلی نوبتی
برق تک فاز
گاز
تلفن
پایان کار شهرداری
سند تک برگ
کاملا مربع حدودا ۳۷۴ در ۳۷/۴

قیمت زمین در سعیدآباد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در سعیدآباد