زمین کشاورزی 1 هکتاری در روستای داربار جاده دوهزار تنکابن

  • زمین کشاورزی 1 هکتاری در روستای داربار جاده دوهزار تنکابن-1
  • زمین کشاورزی 1 هکتاری در روستای داربار جاده دوهزار تنکابن-2
  • زمین کشاورزی 1 هکتاری در روستای داربار جاده دوهزار تنکابن-3
  • زمین کشاورزی 1 هکتاری در روستای داربار جاده دوهزار تنکابن-4
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 30,000,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
مازندران , تنکابن , تنکابن ابتدای جاده ی دوهزار روستای داربار

توضیحات زمین :

حدود ده هزار متر زمین کشاورزی بکر دارای مجوز خانه کارکری
زمین مورد نظر چسبیده به جنگل میباشد
مناسب برای سرمایه گذاری بوم گردی

قیمت زمین در تنکابن قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در تنکابن