زمین کشاورزی دشت مهیار اصفهان 40 هکتار

  • زمین کشاورزی دشت مهیار اصفهان 40 هکتار-1
  • زمین کشاورزی دشت مهیار اصفهان 40 هکتار-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 400,000 مترمربع
اصفهان , شهرضا , اخر 30 متری

توضیحات زمین :

فروش 40 هکتار زمین کشاورزی با سند؛دارای پست برق خصوصی و قابلیت گازکشی.موقعیتی فوق العاده اینده دار

قیمت زمین در شهرضا قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در شهرضا