زمین سند تک برگ ۸۱۷ متر شیرگاه سرابگردان

  • زمین سند تک برگ ۸۱۷ متر شیرگاه سرابگردان-1
  • زمین سند تک برگ ۸۱۷ متر شیرگاه سرابگردان-2
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,540,000,000
متراژ زمین: 817 مترمربع
مازندران , شیرگاه , سرابگردان

توضیحات زمین :

ویو عالی داخل بافت سند تک برگ مسکونی دیوار چینی شده

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه